Charter Klipper Emmalis for sale
42

Charter Klipper Emmalis

30.51 m, 1911, Warga, Netherlands

€350,000 £307,825


Contact seller


Presented by


Sjoerd Kampen

Scheepsmakelaardij Goliath
Hendrik Bulthuisweg 2
8606 KB SNEEK
Netherlands
Description


Auto translate:
EN
d

This classic sailing clipper is a beautiful seagoing ship that is used for day trips and group outings. Sailing with the Emmalis is a trip back in time and has a lot to offer when it comes to an unforgettable experience on a charter ship. The ship has a contemporary interior, but has retained the wonderful nostalgic atmosphere of yesteryear.Much has been invested in the ship in recent years to keep it in top condition. New engine room, new steel masts, new rigging and sails, new anchors, new floor in the hallway, new flat in the tip, etc. The Emmalis was put at risk in the spring for a new paint job, among other things.This year about 14 m2 of bilges will be replaced. Next year another 14 m2. Click on the link for the flat report.For more information, please contact our yacht broker Sjoerd Kampen, +31(0)6 54723943.General
Ballast: Approx.
Other:
 • Furnishings: deck, deckhouse, day room, accommodation for 26 people, two quadruple cabins and nine double cabins, 2 showers and 2 toilets, galley and engine room. In a daytrip there is room for 35 persons.

 • Baking boxes: 5

 • Sitting outside / tub: 15

 • Construction method: steel riveted/welded

 • Fitted rudder

 • Draught height with mast: 25 m

 • Draught height without mast: 4 m

 • Falling dry

 • Inventory including

 • Isolation: partly

 • Self-draining cockpit


Accommodation
Cabins: The cosy sleeping cabins are equipped with a washbasin with cold running water and storage space for your personal belongings.
Berths: Fixed: 26
Cooker & fuel: + 4 seeds
Other:

The ship has a contemporary interior, but has retained the wonderful nostalgic atmosphere of yesteryear. On the upper deck there is plenty of space to sit outside. In the day room there are several large tables which are equipped with nice soft seats all around. A stereo and CD player also provide extra entertainment below deck. The luxury ship's kitchen has a professional catering 6-burner stove with oven, a refrigerator (160 litres) and a coffee maker. • Sitting inside: 26

 • Inner lighting

 • Dinette

 • Drier

 • Washer

 • Sound installation

 • Kabola (2017-11)

 • Upholstery

 • Refrigerator

 • Water boiler


Engine, electrics, water
Engine hours: Approx.
Voltage: 240V
Water tank & material: 5 tanks
Other:
 • Coupling hydraulic/mechanical

 • Refrigeration water system

 • Revision

 • Shaftshaft

 • 4-blades

 • Screw generator


Rig and sails
Winches: attending
Furling mizzen: 2 Dacron 2015
Jib: Dacron 2017-11
Flying jib: 2017-11
Other:
 • Bezaan hood

 • Bugsprit 6 m wood

 • Mainsail hood

 • Sailing: whit

 • Falling

 • Interstay


Equipment
Anchor windlass: 2017-11
Other:
 • Boegladder

 • Pick hook


Safety
Gas bottle locker with drain: + certificate
Other:
 • Jut-off valves

 • Anchor ball

 • Order lighting

 • Gas hose 2019

 • Lend pump

 • Gangway

 • Foghorn

 • Redderline

 • Light

 • Ship's horn

 • Toplight

 • CE certificate present until 2020-04 (CVO)

 • Purchase invoices available

 • Customs declaration present

 • Invoices maintenance

 • User manual

 • Letter of measurement

 • Motor manual

 • Taxation report

Paint/flat • Underwater ship: 2019-04

 • Painting system underwater: Olympic black

 • Color underwater: black

 • When applied: 2019-04

 • Thickness steel underwater: see surface report 2019-04

 • Hull: steel

 • Hull paint system: 2 components

 • Painting system inside hull: 2 components

 • Hull colour: red/black/cream

NL
d

Deze klassieke zeilklipper is een prachtig zeegaand schip die wordt gebruikt voor dagtochten en groepsuitjes. Zeilen met de Emmalis is een tocht terug in de tijd en heeft veel te bieden als het om een onvergetelijke ervaring gaat op een charterschip. Het schip heeft een eigentijds interieur, maar heeft de heerlijke nostalgische sfeer van vroeger behouden. Er is in de afgelopen jaren veel in het schip geinvesteerd om haar in topconditie te houden. Nieuwe motorruimte, nieuwe stalen masten, nieuw tuigage en zeilen, nieuwe ankers, nieuwe vloer in de gang, nieuw vlak voor in de punt, etc. De Emmalis is in het voorjaar op de helling gezet voor o.a. een nieuwe verfbeurt. Dit jaar gaat ongeveer 14 m2 aan kimmen vervangen worden. Volgend jaar nog eens 14 m2. Klik op de link voor het vlakrapport. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze jachtmakelaar Sjoerd Kampen, +31(0)6 54723943.Algemeen
Ballast: Ca.
Overig:
 • Inrichting: dek, roef, dagverblijf, accomodatie voor 26 personen, twee vierpersoonshutten en negen tweepersoonshutten, 2 douches en 2 toiletten, kombuis en machinekamer. Bij een dagtocht is er ruimte voor 35 personen.

 • Bakskisten: 5

 • Zitplaatsen buiten/kuip: 15

 • Bouwwijze: staal geklonken/gelast

 • Doorgestoken roer

 • Doorvaarthoogte met mast: 25 m

 • Doorvaarthoogte zonder mast: 4 m

 • Droogvallen

 • Inventaris inclusief

 • Isolatie: deels

 • Zelflozende kuip


Accommodatie
Hutten: De knusse slaaphutten zijn voorzien van een wastafel met koud stromend water en bergruimte voor uw persoonlijke spullen.
Slaapplaatsen: Vast: 26
Kooktoestel & brandstof: + 4 pitten
Overig:

Het schip heeft een eigentijds interieur, maar heeft de heerlijke nostalgische sfeer van vroeger behouden. Op het bovendek is volop ruimte om gezellig buiten te zitten. In het dagverblijf staan meerdere grote tafels welke rondom zijn voorzien van lekkere zachte zitplaatsen. Een stereo en cd-speler zorgen daarnaast voor extra vermaak benedendeks. De luxe scheepskeuken beschikt over een professioneel horeca 6-pits gasfornuis met oven, een koelkast (160 liter) en een koffiezetapparaat. • Zitplaatsen binnen: 26

 • Binnenverlichting

 • Dinette

 • Droger

 • Wasmachine

 • Geluidsinstallatie

 • Kabola (2017-11)

 • Stoffering

 • Koelbox

 • Waterboiler


Motor, electra, water
Draaiuren: Ca.
Voltage: 240V
Watertank & materiaal: 5 tanks
Overig:
 • Keerkoppeling hydraulisch/ mechanisch

 • Koelwatersysteem

 • Revisie

 • Schroefas

 • 4-blads

 • Schroefgenerator


Tuigage
Lieren: aanwezig
Bezaan: 1
Bezaan rolsysteem: 2 Dacron 2015
Fok: Dacron 2017-11
Kluiver: 2017-11
Overig:
 • Bezaan huik

 • Boegspriet 6 m hout

 • Grootzeil huik

 • Zeilen: wit

 • Vallen

 • Verstaging


Uitrusting
Ankerlier: 2017-11
Overig:
 • Boegladder

 • Pikhaak


Veiligheid
Gasbun met afvoer: + certificaat
Overig:
 • Afsluiters

 • Ankerbol

 • Boordverlichting

 • Gasslang 2019

 • Lenspomp

 • Loopplank

 • Misthoorn

 • Reddingslijn

 • Schijnwerper

 • Scheepshoorn

 • Toplicht

 • CE certificaat aanwezig tot 2020-04 (CVO)

 • Aankoopfacturen aanwezig

 • Douaneverklaring aanwezig

 • Facturen onderhoud

 • Gebruikershandleiding

 • Meetbrief

 • Motorhandleiding

 • Taxatierapport

Verf/vlak • Onderwaterschip: 2019-04

 • Verfsysteem onderwaterschip: Olympic zwart

 • Kleur onderwaterschip: zwart

 • Wanneer aangebracht: 2019-04

 • Dikte staal onderwaterschip: zie vlakrapport 2019-04

 • Romp: staal

 • Verfstysteem romp: 2 componenten

 • Verfsysteem binnenkant romp: 2 componenten

 • Kleur romp: rood/zwart/crème

DE
d

Dieser klassische Segelklipper ist ein wunderschönes Seeschiff, das für Tagesausflüge und Gruppenreisen eingesetzt wird. Segeln mit der Emmalis ist eine Reise in die Vergangenheit und hat viel zu bieten, wenn es um ein unvergessliches Erlebnis auf einem Charterschiff geht. Das Schiff hat eine zeitgenössische Innenausstattung, hat aber die wunderbar nostalgische Atmosphäre von damals bewahrt.In den letzten Jahren wurde viel in das Schiff investiert, um es in einem Top-Zustand zu halten. Neuer Maschinenraum, neue Stahlmasten, neue Takelage und Segel, neue Anker, neuer Boden im Flur, neue Wohnung in der Spitze usw. Der Emmalis wurde im Frühjahr unter anderem wegen eines neuen Anstrichs in Gefahr gebracht.In diesem Jahr werden etwa 14 m2 Bilgen ersetzt. Nächstes Jahr weitere 14 m2. Klicken Sie auf den Link für den flachen Bericht.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Yachtmakler Sjoerd Kampen, +31(0)6 54723943.Allgemein
Ballast (kg): Ca.
Sonstiges:
  <
 • Ausstattung: Deck, Deckshaus, Aufenthaltsraum, Unterkunft für 26 Personen, zwei Vierbett- und neun Doppelkabinen, 2 Duschen und 2 Toiletten, Kombüse und Maschinenraum. Bei einem Tagesausflug gibt es Platz für 35 Personen.

 • Backkästen: 5

 • Außen sitzen / Wanne: 15

 • Konstruktionsmethode: Stahl genietet/geschweißt

 • Ruder montiert

 • Tiefgangshöhe mit Mast: 25 m

 • Tiefgangshöhe ohne Mast: 4 m

 • Trockenfallen

 • Bestand einschließlich

 • Isolation: teilweise

 • Selbstlenzendes Cockpit


Innenausstattung
Kabinen: Die gemütlichen Schlafkabinen sind mit einem Waschbecken mit fließendem Kaltwasser und Stauraum für Ihre persönlichen Gegenstände ausgestattet.
Anzahl Kojen: Festgelegt: 26
Kocher: + 4 Samen
Sonstiges:

Das Schiff hat ein zeitgenössisches Interieur, hat aber die wunderbar nostalgische Atmosphäre von damals bewahrt. Auf dem Oberdeck gibt es viel Platz zum Sitzen im Freien. Im Aufenthaltsraum stehen mehrere große Tische, die mit schönen weichen Sitzen rundum ausgestattet sind. Eine Stereoanlage und ein CD-Player sorgen auch unter Deck für zusätzliche Unterhaltung. Die luxuriöse Schiffsküche verfügt über einen professionellen Catering 6-Flammen-Herd mit Backofen, einen Kühlschrank (160 Liter) und eine Kaffeemaschine.  <
 • Sitzen im Inneren: 26

 • Innere Beleuchtung

 • Dinette

 • Trockner

 • Waschmaschine

 • Klanginstallation

 • Kabola (2017-11)

 • Polsterungen

 • Kühlschrank

 • Wasserkessel


Motor, Elektrik, Wasser
Betriebsstunden: Ca.
Spannung: 240V
Wassertank: 5 Behälter
Sonstiges:
 • Hydraulisch/mechanische Kopplung

 • Kühlwassersystem

 • Revision

 • Welle

 • 4-Klingen

 • Schraubengenerator


Besegelung & Rigg
Winden: teilnehmend
Besan-Reffanlage: 2 Dacron 2015
Fock: Dacron 2017-11
Klüver: 2017-11
Sonstiges:
 • Bezaan-Haube

 • Käfergeist 6 m Holz

 • Haupthaube des Großsegels

 • Segeln: whit

 • Fallen

 • Aufenthalt


Zubehören
Ankerwinde: 2017-11
Sonstiges:
 • Boegleiter

 • Pick-Haken


Sicherheit
Gasflaschenlager: + Bescheinigung
Sonstiges:
 • Absperrventile

 • Ankerkugel

 • Beleuchtung bestellen

 • Gasschlauch 2019

 • Pumpe ausleihen

 • Gangway

 • Nebelhorn

 • Redderline

 • Licht

 • Schiffshorn

 • Toplight

 • CE-Zertifikat vorhanden bis 2020-04 (CVO)

 • Einkaufsrechnungen verfügbar

 • Zollerklärung vorhanden

 • Rechnungspflege

 • Benutzerhandbuch

 • Messbrief

 • Motorisches Handbuch

 • Besteuerungsbericht

<

Farbe/flach  <
 • Unterwasserschiff: 2019-04

 • Malereisystem unter Wasser: Olympisches Schwarz

 • Farbe unter Wasser: schwarz

 • Wenn angewendet: 2019-04

 • Dicke Stahl unter Wasser: siehe Oberflächenbericht 2019-04

 • Rumpf: Stahl

 • Rumpflackierung: 2 Komponenten

 • Lackiersystem im Inneren des Schiffsrumpfes: 2 Komponenten

 • Hüllenfarbe: rot/schwarz/creme

FR
d

Ce clipper à voile classique est un beau navire de mer qui est utilisé pour des excursions d'une journée et des sorties de groupe. Naviguer avec l'Emmalis est un voyage dans le temps et a beaucoup à offrir lorsqu'il s'agit de vivre une expérience inoubliable sur un bateau charter. Le navire a un intérieur contemporain, mais a conservé la merveilleuse atmosphère nostalgique d'antan.Beaucoup a été investi dans le navire ces dernières années pour le maintenir en parfait état. Nouvelle salle des machines, nouveaux mâts en acier, nouveaux gréements et voiles, nouveaux ancrages, nouveau plancher dans le couloir, nouvel appartement dans la pointe, etc. Au printemps, l'Emmalis a été mis en danger, entre autres pour un nouveau travail de peinture.Cette année, environ 14 m2 de cales seront remplacés. L'année prochaine, 14 m2 supplémentaires. Cliquez sur le lien pour le rapport plat.Pour plus d'informations, veuillez contacter notre courtier en bateaux Sjoerd Kampen, +31(0)6 54723943.Général
Lest: Environ
Autre:
 • Ameublement : pont, rouf, salle de séjour, logement pour 26 personnes, deux cabines quadruples et neuf cabines doubles, 2 douches et 2 toilettes, cuisine et salle des machines. Dans une excursion d'une journée, il y a de la place pour 35 personnes.

 • Boîtes de cuisson : 5

 • S'asseoir dehors / baignoire : 15

 • Méthode de construction : acier riveté/soudé

 • Pilote monté

 • Hauteur du tirant d'eau avec le mât : 25 m

 • Hauteur du tirant d'eau sans mât : 4 m

 • Tombée à sec

 • Inventaire, y compris

 • Isolation : partiellement

 • Cockpit autovideur


Aménagement
Cabines: Les confortables cabines de couchage sont équipées d'un lavabo avec eau courante froide et d'un espace de rangement pour vos effets personnels.
Couchette: Fixe : 26
Cuisinière: + 4 graines
Autre:

Le navire a un intérieur contemporain, mais a conservé la merveilleuse atmosphère nostalgique d'antan. Sur le pont supérieur, il y a beaucoup de place pour s'asseoir à l'extérieur. Dans la salle de jour, il y a plusieurs grandes tables qui sont équipées de sièges moelleux tout autour. Une chaîne stéréo et un lecteur de CD offrent également un divertissement supplémentaire sous le pont. La cuisine du navire de luxe est équipée d'une cuisinière professionnelle à 6 brûleurs avec four, d'un réfrigérateur (160 litres) et d'une cafetière.

 • Sitting inside : 26

 • Eclairage intérieur

 • Dinette

 • Séchoir

 • Laveuse

 • Installation sonore

 • Kabola (2017-11)

 • Tissus d'ameublement

 • Réfrigérateur

 • Bouilleur d'eau


Moteur, électricité, eau
Heures: Environ
Tension: 240V
Réservoir d'eau: 5 réservoirs
Autre:
 • Couplage hydraulique/mécanique

 • Système de réfrigération de l'eau

 • Révision

 • Arbre de transmission

 • 4-lames

 • Générateur de vis


Gréement et voiles
Winches: traitant
Système d'arisage de l'artimon: 2 Dacron 2015
Foc: Dacron 2017-11
Artimon: 2017-11
Autre:
 • Bezaan hood

 • Bugsprit 6 m de bois

 • Capot de grand-voile

 • Sailing : whit

 • Tombée

 • Interstay


Equipement
Guindeau: 2017-11
Autre:
 • Boegladder

 • Crochet à la cueillette


Sécurité
Bonbonnes de gaz: + certificat
Autre:
 • Vannes d'arrêt

 • Balle d'ancrage

 • Commander l'éclairage

 • Tuyau de gaz 2019

 • Prêter pompe

 • Passerelle

 • Foghorn

 • Redderline

 • Lumière

 • Corne de navire

 • Toplight

 • CE certificat présent jusqu'en 2020-04 (CVO)

 • Factures d'achat disponibles

 • Déclaration en douane présente

 • Factures d'entretien

 • Manuel d'utilisation

 • Lettre de mesure

 • Manuel du moteur

 • Rapport sur la fiscalité

>>fort>Peinture/plat • Navire sous-marin : 2019-04

 • Système de peinture sous l'eau : noir olympique

 • Couleur sous l'eau : noir

 • En application : 2019-04

 • Epaisseur de l'acier sous l'eau : voir le rapport de surface 2019-04

 • Coque : acier

 • Système de peinture de la coque : 2 composants

 • Système de peinture à l'intérieur de la coque : 2 composants

 • Couleur de la coque : rouge/noir/crème
Details


Position only approximate, not for directions
General information
Make: Charter Klipper
Model: Emmalis
Year: 1911
Condition: Used
Engine
Engine type: Inboard engine
Measurements
Length: 30.51 m (100.10 ft)
Beam: 5.58 m (18.31 ft)
Deep: 1.25 m (4.10 ft)